تبلیغات
وبلاگ شخصی ایمان - كاملترین مرجع خطا مودم
1390/06/5

كاملترین مرجع خطا مودم

   نوشته شده توسط: ایمان محمدی    نوع مطلب :عمومی ،

برای دیدن نوع خطای مودم به ادامه مطلب رجوع کنید

600 . اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .


601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .


602 . Port هم اكنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید كامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.


603 . بافر شماره گیری بیش از حد كوچك است .


604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .


605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین كند .


606 . Port شناسایی نمی شود .


607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .


608 . راه انداز مودم نصب نشده است .


609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .


610 . بافر ندارد .


611 . اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .


612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .


613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .


614 . سرریزی بافر .


615 . Port پیدا نشده است .


616 . یك درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .


617 .Port یا دستگاه هم اكنون قطع می باشد .


618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد كه یك برنامه از Port استفاده كند ).


619 . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد كه یك برنامه از Port استفاده كند).


620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .


621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .


622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .


623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .


624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .


625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .


626 . رشته را نمی تواند بارگذاری كند .


627 . كلید را نمی تواند بیابد .


628 . Port قطع شد .


629 . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).


630 . Port به دلیل از كارافتادگی سخت افزار قطع می شود .


631 . Port توسط كاربر قطع شد .


632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .


633 . Port هم اكنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیكر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .


634 . نمی تواند كامپیوتر شما را روی شبكه راه دور ثبت نماید .


635 . خطا مشخص نشده است .


636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .


637 . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .


638 . زمان درخواست به پایان رسیده است .


639 . شبكه ناهمزمان قابل دسترس نیست .


640 . خطای NetBIOS رخ داده است .


641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .


642 . یكی از اسامی NetBIOS شما هم اكنون روی شبكه راه دور ثبت می گردد ، ( دو كامپیوتر می خواهند با یك اسم وارد شوند ) .


643 .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .


644 . شما popus پیغام شبكه را دریافت نخواهید كرد .


645 . Authentication داخلی اشكال پیدا كرده است.


646 . حساب در این موقع روز امكان log on وجود ندارد .


647 . حساب قطع می باشد .


648 . اعتبار password تمام شده است .


649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و كلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .


650 . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .


651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش كرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .


652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .


653 . Macro (دستورالعمل كلان). ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .


654 . یك فرمان یا یك پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یك ماكرو نامشخص اشاره می نماید .


655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .


656 . دستورالعمل (ماكرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یك دستور العمل نامشخص می باشد .


657 . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .


658 . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .


659 . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .


660 . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .


661 . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .


662 . تلاش برای قرار دادن یك ماكرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.


663 . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یك دستگاه اشاره می نماید .


664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .


665 . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیكر بندی نشده است.


666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر كار نمی كنند .


667 . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .


668 . اتصال از بین رفته است .


669 . پارامتر به كار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .


670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .


671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .


672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .


673 . نمی تواند كاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .


674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .


675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .


676 . خط اشغال می باشد .


677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .


678 . پاسخی وجود ندارد .


679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید .


680 . خط تلفن وصل نیست .


681 . یك خطای كلی توسط دستگاه گزارش می شود .


682 . Writing section name دچار مشكل می باشد .


683 . Writing device type با مشكل روبرو شده است .


684writing device name .684 با مشكل روبرو می باشد .


685 . Writing maxconnectbps مشكل دارد .


686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشكل می باشد .


687 . Writing usage با مشكل مواجه است .


688 . Writing default off دچار مشكل می باشد .


689 . Reading default off با مشكل مواجه است .


690 . فایل INI خالی ست .


691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و كلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد


692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از كار افتاده است .


693 . Binary macro با مشكل مواجه می باشد .


694 . خطای DCB یافت نشد .


695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند .


696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشكل روبرو می باشد .


697 . Partial response looping با مشكل روبرو می باشد .


698 . پاسخ نام كلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .


699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .


700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .


701 . دستگاه به یك میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .


702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی كه هیچكس انتظار ندارد .


703 . در فعالیت كنونی مشكلی ایجاد شده است .


704 . شماره اشتباه callback .


705 . مشكل invalid auth state .


706 . Invalid auth state دچار مشكل می باشد .


707 . علامت خطایاب . x. 25


708 . اعتبار حساب تمام شده است .


709 . تغییر پسورد روی دامین با مشكل روبرو می باشد .


710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.


711 . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملكرد را چك كنید


712 . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .


713 . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .


714 . كانال های ISDN كافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .


715 . به دلیل كیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .


716 . پیكر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .


717 . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .


718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .


719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .


720 . پروتكل های كنترلppp پیكر بندی نشده اند .


721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد .


722 . بسته PPPبی اعتبار می باشد .


723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .


724 . پروتكل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial –out نماید زیرا كامپیوتر یك مسیر گردان IPX می باشد .


725 . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial – in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .


726 . پروتكل IPX نمی تواند برای dial – out ، روی بیش از یك درگاه در یك زمان استفاده شود .


727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .


728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا كند .


729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینكه پروتكل IP نصب شود .


730 . ثبت كامپیوتر كامل نمی باشد